FOTOGRAFIET SOM METODE
10 – 14 Juli 2017

Fotografiet er i dag mere end nogensinde allestedsnærværende.
Vi bliver bombarderet med fra alle sider, måske uden helt at forstå fotografiets begrænsning og betydning. Workshoppen vil forsøge at tage greb om dette i gennem konkrete opgaver hvor vi vil afsøge og eksperimentere med fotografiet som form og fortælling. Vi arbejder med at slippe kontrollen og skabe fotografiske billeder af både det vi ser og ikke ser – at lade fotografiet åbne sine muligheder igennem legen, eksperimentet og en kreativ proces. Workshoppen tager udgangspunkt i hvordan man kan arbejde konkret med fotografiet som redskab og metode og med udgangspunkt i hver enkel elev stilles en opgave, som man arbejder ud fra igennem hele ugen. Sidste dag laver vi en fælles aflevering og en lille udstilling.

Workshoppen er åben for alle niveauer og deltagerantallet er begrænset til max 12 personer.

NICOLAI HOWALT (f. 1970) fotografiske arbejde strækker sig over det dokumentariske, konceptuelle og videnskabelige felt. Howalt er optaget af dualitet, forbindelser og modsætninger. Altid som en kunstnerisk undersøgelse, hvor processen spiller den afgørende rolle og betydningen søges hinsides det faktuelle.
Nicolai Howalt er repræsenteret af Martin Asbæk Gallery, København og Bruce Silvers tein Gallery, New York.

 

Periode: 10-14 juli 2017
mandag – fredag 9.30 -15.00
Fabrikken for Kunst & Design, København:  www.ffkd.dk
sprog: dansk/engelsk
Pris: 3.800,-

 

Tilmelding på mail@nicolaihowalt.com
Indbetaling på konto: 7454 – 0001090036
Du er tilmeldt workshoppen når indbetalingen er registeret.
Deltagergebyret er ikke inkluderet materialer udover the & kaffe
Du vil modtage en mail med beskrivelse af de praktiske detaljer omkring workshoppen når din indbetaling er registeret.